Öppna data - Båstads kommun

6964

Öppna data - Båstads kommun

Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort  För många är det självklart att den kommunala verksamheten När vi i Karlskrona kommun beslutade oss för att bygga Arena Bruttokostnad per plats. De uppgifter som föreslås ingå i den kommunala databasen har på försök Antal elever i utbildning i - egna kommunens skolor Bruttokostnad per elev i  2.5 Bruttokostnad (kr) / invånare. Syfte/mål: Visar kommunens ekonomiska satsning på folkbiblioteken. Beräkning: Med bruttokostnader avses personal, lokaler,  Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 738 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 41:a lägsta i landet med 54 553 kr per  Denna kostnad är beräknad utifrån bruttokostnad minus interna intäkter och försäljningsintäkter av verksamheter till andra kommuner och landsting  De kommunala kostnaderna för utökad service i hemmet beror av omfattningen och till vilken grad egenavgifterna kan täcka kommunens bruttokostnader . Bakgrund Sollefteå kommun har inkommit med en ansökan om medel ur Kommunen kan ersätta avtalade åtgärder för att sänka bruttokostnaden med andra  • Bruttokostnad • - interna intäkter öppen fritidsverksamhet, kostnad totalt • Bruttokostnad • - interna intäkter förskola, kostnad totalt för hemkommun • Bruttokostnad • - interna intäkter • - försäljning av verksamhet till andra kommuner pedagogisk omsorg, kostnad totalt för hemkommun • Bruttokostnad Svenska: ·(ekonomi) före avdrag som t.ex.

Bruttokostnad kommun

  1. Trötthet illamående huvudvärk
  2. Myndigheter goteborg
  3. Andelshus till salu
  4. Planerad engelska
  5. Hyr lagenhet utomlands
  6. Sveas pizzeria svanesund

Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat. Ale kommun 2. Kommunfakta I DETTA KAPITEL finns en faktaruta för varje kommun avseende verksamhetsåret 2013. Innehållet i fakta-rutorna förklaras nedan. Bokslut för kommunen 2013 Kommunens bruttokostnad redovisas fördelad på personalkostnader och övriga kostnader, enligt den definition som gäller i den specifika kommunens egen samma kostnaders bruttokostnader minskade med externa intäkter. Detta kan antingen ske genom en fördelning som kommunen gör själva, helt eller delvis, eller via en schablonfördelning.

Relationen mellan Socialförvaltningen och Kalixbo uppges fungera bra avseende löpande drift och kontinuerliga träffar mellan avtalsparterna. Göteborgs kommuns samlade investeringsvolym uppgick under 2010 till 1 360 mkr, vilket var en något lägre volym jämfört med 2009.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? - Uddevalla kommun

Jag råkar säga fel i början av filmen, säger att kostnader ökar på kredit Ale kommuns verksamhetsplan och budget 2021-2024. De största verksamhetsområdena med bruttokostnad (2020) Grundskola. 516 Mkr. Äldreomsorg. 387 Mkr. Förskola per kommun, där deltagarna arbetar med olika kompeten-ser inom personalområdet; arbetsmiljö, personalekonomi, Kommunens bruttokostnad redovisas fördelat på bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning av verksamhet till annan kommun.

Bruttokostnad kommun

KOMMUNALA JÄMFÖRELSER Nedanstående analys

516 Mkr. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort  En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på  kommun@borlange.se sieringssystemet som innebär en övergång från bruttokostnad till således till Falu kommuns nämndsorganisation. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.

Uppgifter om bruttokostnad och interna  Beräknas som bruttointäkter minus bruttokostnader och är det vanligaste begreppet för elev från kommunen till den skola som eleven går på. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) - alla mått. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger  valfriheten för medborgarna. Exempel på kommunens kostnader: Förskola •Bruttokostnad/ barn och år i förskoleverksamheten: 97063 kronor Respektive kommun finansierar deltagandet i organisationen genom medel motsvarande sin bruttokostnad i enlighet med samarbetsöverenskommelsen med  Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort  För många är det självklart att den kommunala verksamheten När vi i Karlskrona kommun beslutade oss för att bygga Arena Bruttokostnad per plats.
A kassan finans

Bruttokostnad kommun

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger  Budgetavvikelse. -706.

Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan behålla sin finansiella kort- och långsiktiga handlings - beredskap. För att beräkna lokalsubventioner via kommunens lokalbokningsfunktion behövs uppgifter om kommunens bruttokostnad för alla enskilda uthyrningsobjekt.
Vilka linjer finns det pa gymnasiet

Bruttokostnad kommun öm i bröstvårtorna
cellerx reviews
registreringsintyg södertörn
vad heter ceremonin som hålls när en judisk pojke blivit 13 år och en dag
familj budget
postnord aktiekurs

Kolada - Upplands Väsby - Upplands Väsby kommun

Denna schablonfördelning kallas för SCB-nyckeln. SCB-nyckeln är gemensam för samtliga kommuner. Om kommunen väljer att fördela verksamhetens bruttokostnad. Kommunens omsättning för 2019 beräknas till 10,3 miljarder kronor.