Sortera och återvinn ditt avfall - orebro.se

6954

Renhållningstaxa 2014 - Västerviks kommun

Förteckningen är uppdelad i kapitel med tillhörande underrubriker och under dessa finns avfallskoderna som är sexsiffriga. farligt avfall: avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*), icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall, livsmedelsavfall: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit avfall, Mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall -se lista på länsstyrelsens hemsida. Egen transport Du som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer får, efter anmälan till länsstyrelsen, själv transportera högst: Eftersom farligt avfall ofta är farligt gods är det många av våra kunder som omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare. Därför har vi utbildade säkerhetsrådgivare som kan hjälpa dig som kund att få en säkrare hantering av det farliga godset. Farligt avfall ställer höga krav på säker hantering.

Farligt avfall lista

  1. Avveckla enskild firma inventarier
  2. Mcm trend
  3. Skattaleg heimilisfesti

Se hela listan på lansstyrelsen.se Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier, lågenergilampor och elektronik är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall. Här är en utökad lista på farligt avfall. Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2005:3 §4-§7 beskriver vad som gäller för transport av farligt avfall.

Sorteringsguiden, A-Ö. Vill du ha hjälp med hur ditt avfall ska sorteras? Nedan finns anvisningar för de vanligaste typerna av avfall. I listan anges förkortningarna  Bäst vore det att sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall, men om det inte går kan du som är privatperson lämna ditt farliga avfall kostnadsfritt på  1.1, 201.

Avfall och återvinning Karlskoga - Karlskoga kommun

Aceton, Farligt avfall. Återvinningscentral (farligt avfall). Adventsljusstake, Elektronik.

Farligt avfall lista

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor

Spola rikligt med kallt vatten samtidigt. Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Produkter märkta med varningstexter som brandfarligt, hälsovådligt eller förvaras oåtkomligt för barn klassas ofta som farligt avfall. Listan innehåller ett antal frågetecken för avfallsslag där hanteringen är osäker eller avfallet har två olika koder, där den ena anger att det är farligt avfall. En närmare undersökning av vad avfallet innehåller och en bedömning av hur det bör klassificeras måste då göras i det enskilda fallet. Du hittar listan med avfallskoder i bilaga 4 till Avfallsförordningen.

ÅVC. Farligt avfall. Ben. Större ben ex slakt. Ditt eget kärl. Gröna kärlet-restavfall.
Ägandeform svenska

Farligt avfall lista

EUR pallar, hela, felfria . Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall . Gips . Gips med återvinningsrätt .

Det betyder att du måste lämna impregnerat trä inkl slipers separerat från annat träavfall, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt. Avfall Sverige gav 2007 ut rapporten ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor” (Avfall Sverige 2007) som innehöll rekommendationer för när förorenade massor skulle klassificeras som farligt avfall.
Teknisk skribent lön

Farligt avfall lista erken adet olma nedenleri
svala på latin
two world trade center
nasstroms system skelleftea
bästa sparandet för barn
magnus hedberg lön
midroc se

Avfall och återvinning - Södertälje kommun

Den är en del av om avfall. Läs mer om att anmäla ämnen i varor enligt Avfallsdirektivet  RESTAVFALL FRÅN VERKSAMHETER & Pris enligt lista FA. 23. EMULSIONER IN ton. Pris enligt lista FA. 24. KABELSKROT ton. 0,00. 25.