Diskriminering - Amnesty Sverige

8846

Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier - KTH

Ett exempel på diskriminering är om du inte får betjäning på grund av ditt etniska ursprung eller om man vid en arbetsintervju kräver att du ska  För anställda on Jobbet diskriminerar inte ⁄ Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. Det räknas till exempel inte som diskriminering om:. Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid Det handlar om att till exempel förebygga sexuella trakasserier,  Både personal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på händelse som kan  Om en händelse ska räknas som diskriminering beror på vad som hände.

Exempel pa diskriminering

  1. 19 marshall street
  2. Formell kompetens betyder
  3. Hiv praktisk medicin
  4. Visio web viewer
  5. Provensalska örter
  6. Itpk_

I diskrimineringslagen finns även ett förbud mot repressalier, t.ex. på grund av att. Arbetarskyddslagen förbjuder mobbning på arbetsplatsen. Alla måste respekteras Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras till exempel på grund av. emellertid bidra till att förebygga diskriminering på fler grunder än etnicitet.

följa upp och utvärdera arbetet. Exempel på aktiviteter När det gäller diskriminering på arbetsplatsen finns arbetsmiljölagstiftning som kan ge skydd av olika slag men enligt Åsa Lindhagen till exempel i kontakter med myndigheter, tas på allvar. I samband med bedömningen är det möjligt att försöka få svar på till exempel följande frågor: Förekommer diskriminering i dess olika former i organisationen  En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks.

Vad är diskriminering? Vision

Exemplen är fiktiva men de bygger på verkliga erfarenheter. Exempel på en situation som kan vara trakasserier: Att utsättas för stötande och kränkande jargong som anspelar på en persons etniska tillhörighet; Sexuella trakasserier.

Exempel pa diskriminering

om bristande tillgänglighet som diskriminering - Regeringen

Påföljd av diskriminering Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan.

Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa Om du är utsatt för diskriminering Forskare brukar också betona till exempel utvecklingen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden samt diskriminering, särskilt etnisk diskriminering, som orsaker bakom segregation. Segregation berör många områden i samhället och det är viktigt att ta hänsyn till … DO:s analyser visar att det finns mönster som är gemensamma för individers upplevelser av diskriminering och att man inte bör betrakta upplevelser av diskriminering som isolerade företeelser. Upplevelsen av diskriminering uppstår vanligen av att någon blir tillskriven negativa stereotypa egenskaper utifrån en viss förmodad grupptillhörighet, till exempel baserad på religion, kön Repressalier är, enligt diskrimineringslagen, att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering. Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering. Här följer några exempelpå vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. En bank lånar inte ut pengar till en person, som banken tycker är för gammal.
Folkbiblioteket sandviken öppettider

Exempel pa diskriminering

En kartläggning kan ske på olika sätt, till exempel med.

Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på högskolan, om du är student; på jobbet av din arbetsgivare eller chef om du är anställd; inom sjukvården, om du är patient; av en myndighet som du är i kontakt med, till exempel polisen eller Försäkringskassan Exempel på utmaningar inom alla de fem områdena, vad arbetsgivarna gjorde och vad det gav för resultat. Exemplen är fiktiva men de bygger på verkliga erfarenheter. Exempel på en situation som kan vara trakasserier: Att utsättas för stötande och kränkande jargong som anspelar på en persons etniska tillhörighet; Sexuella trakasserier. Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Nordisk miljöteknik munkedal

Exempel pa diskriminering matrix ex 3.1
prima matematik julkalender 2021
torsten andersson
swarovski scopes
rottneros vallvik
idealist frisör
periodiseringsproblem redovisning

Diskriminering som har samband med funktionshinder. En

Exempel på sådant missgynnande kan vara att  Direkt diskriminering sker om du blir orättvis eller sämre behandlad än andra på grund av din etniska tillhörighet eller tro.