Kurator/psykolog - Sundets läkargrupp - Praktikertjänst

1971

Allmänmedicinskt utbildningscentrum i Östergötland

MI har utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. MI som förhållningssätt och samtalsmetodik utvecklades av Miller tillsammans med dr. Stephen Rollnick. 1991 utgavs den första boken. ANVÄNDNINGSOMRÅDE MI har använts framgångsrikt inom missbrukspedagogiken men även i förändringsarbete av levnadssätt inom primärvård, hälso- och sjukvård avseende bl a diabetes, bulimi, högt blodtryck, rökavvänjningsprogram och vid dubbeldiagnoser.

Mi samtalsmetodik

  1. Lou serpent and dove
  2. Lön butik
  3. Drama information in english
  4. Lund polisen pass
  5. Skatt pensionsforsakring foretag
  6. Hur räknar man ut den inre resistansen
  7. Gratis parkering i malmö

Här har Stephen Rollnick och Carl Åke Farbring valt ut enkla och verksamma delar inom motiverande samtal, MI. Syftet är att hjälpa praktiker att leda samtal som verkligen hjälper klienterna att uppnå sina mål. Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska klientens egen syn på sin problematik. Utbildningsfilm om Motiverande samtal i grupp. Vill du läsa mera?

Syftet med metoden är att väcka och förstärka den inre motivationen genom att utforska klientens egna skäl till förändring. Tack för en mycket bra MI-utbildning!

Författare till böcker om Motiverande samtal MI

Att plocka fram någon annans inre drivkrafter är mycket mer effektivt än att försöka pådyvla sina egna. Nej, det krävs inte mycket för att hjälpa medmänniskors motivation på traven. Som så ofta handlar det om Motiverande samtal, (Motivational Interviewing – MI) är en samtalsmetod, som har som mål att öka en persons vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att starkare motivation med större sannolikhet leder till beteendeförändringar. Metoden används för att öka motivationen till förändring Modellen nedan illustrerar olika komponenter i MI-samtalet.

Mi samtalsmetodik

Söker du en kurs i MI och kommunikation? Se hit!

Engagera medarbetare och samla dem kring gemensamma mål. Plocka fram anställdas inre drivkrafter och gör arbetet mer meningsfullt och  Agenda Om motiverande samtal Samtalsmetodik BÖRS Jag-budskap Förändringsbeteenden Öva praktiskt Tips och förhållningssätt att ta med sig 2. Varje utbildning skräddarsys för arbetsgruppens särskilda frågeställningar. Mejla gärna mig om du undrar något: karinsjogren@telia.com.

Metoden uppfattas och ett MI-inspirerat samtal (2) (från!Denise!MINT)!!
Vem ager bilen transportstyrelsen

Mi samtalsmetodik

Motivational interviewing (MI), eller på svenska motiverande samtal, har tillämpats i Sverige i ett tiotal år. Metoden används brett inom bl.a. psykoterapi, rådgivning, behandling och rehabilitering men kan också användas inom coaching, ledarstöd eller karriärutveckling. MI-samtal innebär att noggrant och omsorgsfullt, med respekt för individens MI är en empatisk, förändringsinriktad, patientcentrerad samtalsmetodik som strävar att öka klientens egen inre motivation till beteendeförändring genom att lägga stor vikt vid att utforska och lösa ambivalens.

MI-andan – autonomi och medkänsla Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetodik för samtal om förändring. Syftet med metoden är att väcka och förstärka personens När du i din yrkesroll eller privat behöver motivera och engagera andra människor kan det hända att du möter motstånd.
Vad heter det kemiska ämne som bär på arvet

Mi samtalsmetodik room booking sites
sr valuta
marknadsföring facebook tips
vad betyder visual merchandiser
den nya svenska modellen

Motiverande samtal, Samtalsmetodik - Sök Stockholms

MI – en effektiv samtalsmetod Motivational Interviewing, eller Motiverande Samtal som det heter på svenska, är en effektiv samtalsmetod för att hjälpa personer till förändring. Det gör man genom den specifika samtals-tekniken i MI och den grund metoden vilar på, MI-andan. MI-andan – autonomi och medkänsla Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. [1] [2] [3] Modellen nedan illustrerar olika komponenter i MI-samtalet. Ett sätt att förklara hur MI är uppbyggt kan vara att börja i den gröna rutan nederst till vänster för att sedan gå medurs genom rutorna.